Да спасим природата

Партньори

ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД – ЕКСПЕРТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ.
Естествените ресурси в най-скоро време няма да бъдат така свободно достъпни. До това осъзнаване са стигнали всички напреднали нации/страни в света. Сега е времето да започнем да реформираме бъдещето! Рециклиращата индустрия играе голяма роля в този процес. Намаляването на депонираните отпадъци, възстановяването на полезните суровини и на енергията от органичните отпадъци са един важен принос към условията ни на живот. Използването на иновативни системи от ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД е провокирано от желанието да се направи нещо в тази насока. Ние сме пионери в използването на технологии, които формират днешния имидж на управлението на отпадъци.

„ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД е създадено през 2007 г. с основна дейност:“проектиране, изграждане и експлоатация на завод за преработка на ТБО, включващо предоставяне на услуги за преработка на ТБО и управление на дейности по отпадъците”.
Дружеството е изградило нова инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци с капацитет 450 т/ден. Инсталацията преработва отпадъците, генерирани от община Варна, в изпълнение решение на Общински съвет-Варна №3147/13.09.2007 г. и договор между дружеството и община Варна от 22.10.2007 г.
 


ЗАВОДЪТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТБО В С. ШИШМАНЦИ, обл. Пловдив е пуснат в експлоатация през декември 2009 г. Инвестициите, вложени за изграждането му са в размер над 45 млн.лв.